پمپ تزریق شیمی درمانی مارک  Accufuser یکی از مطرح ترین و با کیفیت ترین برندهای مورد استفاده در سراسر دنیا و از جمله آمریکا و اروپا می باشد.Accufuser دارای تائیدیه FDA510K آمریکا بوده و در حال حاضر سهم وسیعی از مصرف پمپ در آمریکا به این برند تعلق دارد.

ویژگی های اختصاصی این برند:

  • دقت در زمان تخلیه دارو در این پمپ بیش از 95% می باشد.
  • عدم امکان وقوع خطاهای Over dose و Free flow  به لحاظ نوع طراحی این پمپ
  • عدم امکان وقوع شکستگی، نشتی دارو و پارگی ست تزریق
  • دارای فیلتر هوای 1.2میکرون و حذف ریزترین حباب های هوا محلول در دارو
  • دارای تائیدیه از آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو

راهنما سریع  استفاده از پمپ 24 ساعته

1- درپوش آبی رنگ انتهای ست بسته وclamp (گیره) باز باشد.

2- پر نمودن پمپ: با استفاده از سرنگ، ابتدا سرم رقیق کننده و سپس دارو را از محل پورت ورودی دارو وارد مخزن پمپ نمایید.

3- درپوش آبی رنگ را باز کنید تا دارو جریان پیدا کند. صبرکنید تا اولین قطره از انتهای ست خارج شود.

4- سپس گیره راببندید. پمپ آماده اتصال به بیمار است.

در حال نمایش یک نتیجه