پمپ شیمی درمانی Best Pump در تزریق داروهای شیمی درمانی طولانی مدت به طور خودکار و با سرعت ثابت و دقیق کاربرد دارد.

مزایای استفاده از این پمپ:

  • راحتی بیمار به علت قابل حمل بودن و عدم جلوگیری از انجام کارهای روزمره
  • راحتی کادر پرستاری به جهت اتوماتیک و دقیق بودن آن و عدم نیاز به نظارت و مراقبت
  • فیلتر اشعه یو وی به جهت آسوده بودن خاطر از بابت برخورد نور آفتاب به دارو
  • دارای باکس کنترل سرعت به جهت امکان انتخاب طیف وسیعی از زمان های تخلیه
  • دقت مقادیر تزریق بیشتر از 90 درصد طبق استاندارد
  • دارای فیلتر هوا در ست تزریق به جهت حذف حباب های ریز هوا در دارو
  • عدم احتمال رسوب دارو در مخزن دارویی و عدم احتمال گیر کردن دارو در ست تزریق
  • عدم احتمال نشتی و پارگی در ست و مخزن

در حال نمایش یک نتیجه